Hvordan bli medlem?
 • 1 år medlemskap kr. 500 som kan betales i vipps, merk med navn og tlf nr.
 • Medlemmer kan påvirke og medvirke.
 • Bli hørt, bli sett, møt likesinnede, finn din plass i et inkluderende miljø, samspill og opplevelser!
 • Ikke sitt hjemme, hør på andre, se hva som skjer, møt folk, ha det litt hyggelig.
Tjenester & Kulturscene 
 • Scene med lyd, lys og mikser.
 • Bar, servering, vakthold
 • Lokaler, tilstelninger, forsamlinger,
 • Lydmann, opplæring, undervisning, konserter
Kontakter, viktig informasjon
 • Medlemmer i styret
 • Facebookside, youtube,
 • Booking
 • Hvem kan du snakke med om påfunn, prosjekter

ANSVARLIG FOR KULTURSCENE

Last opp låt / Fil
FileExample.pdf

Max File Size: 10 MB

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.